Zapsaný spolek

Zapsaný spolek je nejrozšířenější forma neziskové organizace v České republice. Je to samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem o výkon určité nevýdělečné činnosti. Jde o svazek dobrovolný, nikdo nesmí být nucen do spolku vstoupit ani z něj vystoupit.

Zapsané spolky mohou založit nejméně tři osoby.

Hlavní činnost spolku spočívá v uspokojování zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen. Výdělečná činnost spočívající v podnikání může být pro spolek pouze činností podpůrnou a zisk z této činnosti může být použit výhradně pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

V souladu s novým občanským zákoníkem musí být spolek registrován ve spolkovém rejstříku. Pokud je zapsaný spolek zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu, pak stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace může využívat některé daňové výhody, jako je osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů a z členských příspěvků, pro příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně a má také možnost čerpání dotací.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>