Evropská společnost

Též Evropská akciová společnost neboli Societas Europaea (SE) je akciová společnost založená podle práva Evropské unie. Je upraven nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti a Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Způsob založení evropské společnosti je vymezen v příslušném nařízení.

  • fúzí alespoň dvou akciových společností, které podléhají právním předpisům různých členských států. Výsledná společnost může mít sídlo i nan území třetího členského státu.
  • založením holdingové společnosti z a.s. a s.r.o., které se řídí právem různých členských států nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě
  • založením dceřiné společnosti úpisem akcií společností dle čl. 48 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství (tedy veškeré právnické osoby, jejichž činnost má lukrativní povahu), které se řídí právem různých členských států nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě
  • transformací akciové společnosti založené podle práva členského státu a mající sídlo a správní ústředí v členském státu, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu. Výsledná společnost musí mít sídlo na území členského státu původní akciové společnosti
  • založením dceřiné společnosti jiné evropské společnosti.

Ve všech případech musí činit základní kapitál alespoň 120 000 euro.

Sídlo Evropské společnosti musí být na území některého ze států Evropské unie a musí se tam nacházet i ústředí společnosti. Pokud firma působí ve více členských státech, stačí, aby se zapsala pouze v jednom státě, její status však bude uznán i v ostatních členských státech. Odvádět daně musí společnost ve všech místech, kde vyvíjí činnost.

Statutárním orgánem je generální ředitel. Struktura společnosti může být buď monistická nebo dualistická. V monistické struktuře stojí v čele společnosti představenstvo v čele s předsedou, který může být zároveň generálním ředitelem. V dualistické struktuře generálním ředitel může být osoba mimo správní radu.

Mezi největší evropské společnosti patří Allianz, BASF, Strabag či Porsche Automobil Holding. V České republice mezi největší patří společnosti Finep, Europasta či na Kypru registrované společnosti RPG Industries Zdeňka Bakaly a KKCG Karla Komárka.
 

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>