Nejdůležitější změny v pravidlech pro založení společnosti od začátku roku 2014

Štítky:

Nejpodstatnější změny se objevily u nejčastěji zakládané podnikatelské formy společností, u společnosti s ručením omezeným.
Zásadní a pro začínající podnikatele jistě velmi příjemnou změnu představuje snížení minimální předepsané výše základního kapitálu z dosavadních 200.000 Kč na 1 Kč. Přesto však bude pro podnikatele vhodnější, když zvolí poněkud vyšší základní kapitál, neboť společnosti s nejnižší možnou výší základního kapitálu mohou být obchodními partnery považovány za mízně neseriózní.

Nově je u společností s ručením omezeným umožněno vydání různých druhů podílů a s nimi spojených odlišných práv a povinností společníků. Majitelé nyní mohou vlastnit několik podílů stejného nebo odlišných druhů. Nová úprava umožňuje snadnější převádění obchodních podílů na jiné společníky i třetí osoby. Podíly společníků mohou být představovány tzv. kmenovým listem, tj. cenným papírem podobným akcii. Převod takového podílu se pak bude provádět podobně jako při převádění akcií pouhým předáním s vyznačeným rubopisem. Kmenový list však na rozdíl od akcií nebude moci být obchodován na akciových trzích.

Důraz je nově kladen na to, za jakých okolností je možné majetek ze společnosti vyvádět. Především budou společnosti nově podléhat tzv. testu insolvence, který jim zakazuje vyplácet zisk či jakékoliv zálohy na něj v případě, že by si tím přivodily úpadek.
Smlouva o výkonu funkce nově musí obsahovat údaje o veškerých odměnách včetně odměn ze zisku, které jsou vypláceny členům statutárních orgánů společnosti. V případě, že smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem o obchodních korporacích ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným.
Jednatelé mají nově větší odpovědnost vůči společnosti, jménem společnosti musejí jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi, loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Jednatelé, kteří poruší povinnost péče řádného hospodáře, musejí společnosti vydat majetkový prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získali, a pokud to není možné, nahradit jej společnosti v penězích.

Pokud má s.r.o. své firemní webové stránky, musí na těchto stránkách povinně zveřejnit informaci o svém skutečném názvu zapsaném v obchodním rejstříku, sídle, údaj o zápisu společnosti ve veřejném rejstříku včetně oddílu a značky zápisu.
Pro akciové společnosti ovšem nově platí přímo povinnost vést oficiální webové stránky, které musí obsahovat především následující údaje: Název společnosti, sídlo společnosti, IČO společnosti, údaje o zápisu v obchodním rejstříku a pozvánky na valné hromady.

Začínajícím podnikatelům se při zakládání společnosti vyplatí využití služeb odborných poradenských firem, které nabízejí založení společnosti na míru a zaručují komplexní právní poradenství, plnou informovanost klientů a garantují, že jejich nová společnost bude do obchodního rejstříku zapsána v nejkratším možném čase.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>