Novela zákoníku práce představuje novinky v oblasti BOZP

Legislativa spojená s BOZP pochází neustálým vývojem, a to současně s tím, jak se zpřesňují standardy bezpečnosti práce na pracovištích, technologie výroby i práce jako takové a v neposlední řadě také díky ladění legislativ v oboru BOZP mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Krom významné změny v oblasti pracovních úrazů, konkrétně novely nařízení vlády č. 201/2010 Sb., účinné od letošního ledna, která specifikuje nová pravidla v nahlašování pracovního úrazu, se letos také přihlásila o slovo novelizace zákoníku práce, která byla zveřejněna vládou ČR ve formě návrhu letos v létě a vládou schválena dne 12. 10. 2015. Pojďme se tedy podívat, co nás v rámci této novely čeká z pohledu bezpečnosti práce.

Vyšší odškodnění za pracovní úrazy

Nové znění zákoníku práce počítá zejména s vyšším odškodněním za pracovní úraz a také zpřesňuje pravidla pro přerozdělení peněz pro odborové pracovníky odpovědné za BOZP, kdy nově umožní i použití těchto prostředků na školení těchto zaměstnanců v oboru BOZP. Pokud ovšem zůstaneme u první jmenované změny, pak nás na první pohled upoutá zvýšení peněžního ohodnocení jednotlivých lékařem stanovených bodů, podle kterých jsou hodnoceny pracovní úrazy. Cena tohoto bodu se posouvá z dosavadních 120 Kč na 250 Kč, což jednoduše znamená, že na pracovníky, kteří utrpí pracovní úraz, vyjde více peněz. Kde si však zaměstnanci pohorší, jsou limity odškodnění úrazů v pracovní činnosti a mimo pracovní činnost. Maximální částka kompenzace mimo práci je totiž stanovena na 10 000 000 Kč, zatímco u pracovních úrazů toto činí maximálně 5 000 000 Kč.

Pryč se zbytečnými zákony

Zákoník práce doposud obsahoval množství zákonů a nařízení, u kterých buď neexistovala prováděcí vyhláška nebo odkazovaly na ustanovení, která již nejsou de facto účinná, a proto se přistoupilo k jejich odstranění ze zákoníku práce. Toto se týká např. zákona č. 266/2006 sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který byl v zákoníku práce zachován zejména pro přechodné období při závádění předchozího znění zákoníku práce a následně díky celkové změně organizace úrazového pojištění pozbyl významu a aktuálnosti.

Podobná situace nastává u vyhlášky č.440/2001 Sb., která upravuje odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu, což vnáší zmatek do tak už poměrně nepřehledné situace. Starou vyhlášku nahradilo nové nařízení vlády, které je nutné k bezproblémovému přechodu na novou verzi zákoníku práce schválené 12. 10. 2015.

Jak se vyznat v legislativě BOZP

Každá novelizace zákoníku práce či nová vyhláška ohledně problematiky BOZP znamená větší či menší sérii změn ve vaší evidenci problematiky BOZP, ať už se to, jako v letošním roce, týká pracovních úrazů nebo čehokoliv jiného, vždy je nutné dávat pozor na aktuální předpisy a vyhlášky. Je pochopitelné, že zvládat takové penzum informací a ještě oplývat dovedností pochopit složitý jazyk zákonodárců není nic jednoduchého, a tak se přímo nabízí řešení v podobě najmutí externí firmy zajištující BOZP, jako je společnost CRDR.

CRDR s.r.o. působí na našem trhu více než 25 let a krom vyřízení nezbytných náležitostí celé problematiky BOZP nabízí i pravidelný servis a poradenství, díky kterému máte vždy jistotu, že vaše dokumentace BOZP, školení bezpečnosti práce a další součásti jsou vždy aktuální a přesně podle zákonů a vyhlášek. Propracovaný online systém BOZP navíc hlídá veškeré zákonné lhůty školení zaměstnanců, revize OOPP, zdravotní prohlídky a další potřebné termíny. S CRDR máte jistotu, že máte vše přesně podle nejnovějších úprav a nařízení, a tak se případných kontrol vůbec nemusíte bát.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>