Společnost s ručením omezeným

Štítky: , ,

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků. Právní úprava vychází především z obchodního zákoníku z  § 56 a následujících a  § 105 a následujících.

 Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč, přičemž výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30% vkladů a celková výše základního kapitálu musí být minimálně 100 000 Kč. Při založení společnosti jedním zakladatelem musí být splacen základní kapitál již před podáním návrhu. Základní kapitál se stává majetkem společnosti a ta s ním běžně disponuje. Pokud máte zájem o založení s.r.o., ale nemáte dostatek prostředků na základní kapitál, můžete využít nabídky firem a zakoupit tak již hotovou ready made společnost s již splaceným základním kapitálem.

 Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu do Obchodního rejstříku.

 Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným" zkratkou "spol. s.r.o." nebo "s.r.o.". Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě.

 Orgány společnosti
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Jednatelé nesou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům atd. Pro jednatele platí zákaz konkurence.
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Do její působnosti spadá zejména jmenování a odvolání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov schvalování účetní závěrky.

Založení s.r.o.

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 • určení správce vkladu,
 • jiné údaje, které vyžaduje tento zákon

Výhody s.r.o.

 • omezené ručení za závazky společnosti
 • relativně nízká hodnota minimálního základního jmění
 • malá administrativní náročnost

Nevýhody s.r.o.

 • částečnou nevýhodou pro začínající podnikatele je nutnost vedení podvojného účetnictví
 • administrativně náročnější jednání s úřady
 • zisk se daní na straně firmy jako daň z příjmů právnických osob

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>