Virtuální sídlo a jeho výhody v praxi

Co je sídlo společnosti

Sídlo je jedna z několika nezbytností potřebných ke vzniku společnosti, k tomu, aby vůbec mohla být zapsána do obchodního rejstříku. Po právní stránce je sídlo společnosti upraveno především ustanovením odstavce (1) § 429 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění takto: Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště a rovněž v několika ustanoveních zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Do obchodního rejstříku stačí zapsat obec, ve které se sídlo společnosti nachází. V případě přemístění sídla firmy v rámci jedné obce se tedy nemusí provádět žádná změna zápisu v obchodním rejstříku. Přemístění sídla společnosti z jedné obce do jiné však představuje pro každého podnikatele jistou administrativní (ale i finanční) zátěž, protože v takovém případě je nutno provést v obchodním rejstříku změnu.

Podnikatel musí vždy prokázat právo k využívání nemovitosti, kterou navrhuje jako sídlo své firmy pro zápis do veřejného rejstříku.

Sídlo společnosti může být umístěno i v bytě, u celé řady firem to však není možné nebo vhodné. Podnikatelům, kteří své provozovny často stěhují, kteří nemají zájem nebo možnost umístit sídlo na svou vlastní adresu nebo z nejrůznějších důvodů nemohou umístit sídlo do své vlastní provozovny nabízíme zcela legální řešení v podobě služby poskytnutí virtuálního sídla.

Co je virtuální sídlo

Virtuální sídlo je adresa, která je uvedena v zápise o společnosti v obchodním rejstříku, na níž se však daná společnost fyzicky nevyskytuje. Je to adresa v nemovitosti, kterou disponuje jedna z firem, které se poskytováním této služby zabývají. Velmi často jsou virtuální adresy nabízeny na adresách velmi prestižních, převážně ve velkých městech. Základní povinností firem, které poskytují virtuální sídlo, je označení nemovitosti jménem každé firmy, která je v ní umístěna a vybavení této nemovitosti poštovní schránkou, protože každá společnost potřebuje mít možnost doručení listovních zásilek. V řadě virtuálních sídel je ovšem k dispozici mnohem víc: bývá v nich služba recepce poskytující např. přebírání telefonických vzkazů nebo přeposílání došlé pošty. Některá virtuální sídla poskytují dokonce také kancelářské prostory nebo zasedací místnosti umožňující fyzické setkání podnikatelů s jejich klienty apod. Rozsah poskytovaných služeb pochopitelně ovlivňuje cenu konkrétního virtuálního sídla.

Pro koho se virtuální sídlo hodí

Virtuální sídlo využijí především lidé podnikající v profesích, které nevyužívají ani nevyžadují k vlastní činnosti stálou kancelář s profesionálním administrativním aparátem na plný úvazek, přitom však příležitostně potřebují se svými obchodními partnery nebo zákazníky jednat na důstojném místě. Typicky takovým podnikatelem může být firma pracující výhradně online jako třeba grafické studio, ale také nejrůznější výrobní závody. Takoví podnikatelé mohou fakticky pracovat třeba i doma na gauči, na poli nebo ve vlastní dílně ve dvoře svého venkovského domu, nemusí však pro ně být přijatelné přijímat v těchto prostorách klienty či obchodní partnery. Virtuální sídlo s výhodou využijí také podnikatelé, kteří své provozovny často přemisťují.

Výhody virtuálního sídla

Využití této služby poskytuje podnikatelům celou řadu praktických výhod.

Firemní image

Pokud je virtuální adresa umístěna na dobré adrese ve velkém městě, může podstatně zlepšit podnikatelovu firemní image. Inzerát v médiích, na billboardech nebo v letácích přitáhne spíš pozornost potenciálních klientů, pokud obsahuje známou a „dobrou“ adresu. Firmě tak může pomoci např. přilákat lukrativnější klienty, získat lepší zakázky apod.

Úspora finančních prostředků

Pronájem skutečných kancelářských prostor na dobré adrese ve velkém městě by stál mnohonásobně víc než virtuální sídlo na stejné adrese. Mnohá virtuální sídla firem přitom disponují také jednorázově pronajímatelnýmí kvalitně vybavenými kancelářskými prostorami, které může každý zde sídlící podnikatel využít např. pro svá setkání s klienty nebo jednání s obchodními partnery. Podnikatel si tedy nemusí v místě své vlastní provozovny zřizovat nákladné reprezentativní prostory, které by využil pouze příležitostně a ušetřené prostředky může v plné míře investovat efektivněji do rozvoje vlastního podnikání. Virtuální adresa tedy šetří podnikateli také peníze.

Menší pravděpodobnost kontroly z finančního úřadu

Umístěním sídla do velkého města má podnikatel šanci snížit pravděpodobnost kontroly z finančního úřadu. Přitom je ovšem nutno vzít v úvahu ustanovení odstavce (2) § 429 občanského zákoníku, které zní: Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě. I finanční úřady tedy mohou provádět kontroly také v místě, ve kterém podnikatel skutečně svou činnost provozuje.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>